Vid årsmötet valdes för 2019 följande styrelse:

Ordförande: Birgitta Wigforss

Ledamot samt kassör: Göran Lidemalm

Ledamot: Gustav Steen

Ledamot: Jannike Axelsson

Ledamot: Ola Kagebäck

Suppleant: Monica Wennerholm

Suppleant: Marianne Häll

Suppleant: Eva Pettersson