Vid årsmötet valdes för 2018 följande styrelse:

Ordförande: Mats Svensk

Sekreterare: Anne-Marie Jacobsson

Kassör: Göran Lidemalm

Ledamot: Jannike Axelsson

Ledamot: Ola Kagebäck

Suppleant: Monica Wennerholm

Suppleant: Birgitta Wigforss

Suppleant: Eva Pettersson