Program för hösten

Söndag 17 oktober Mjölby kyrka

Söndag 24 november Mjölby kyrka

Lördag 30 november kl 17.00 Adventskonsert i Väderstad kyrka

Söndag 1 december kl 16.00 Adventskonsert i Mjölby kyrka

Annandag Jul 26 december kl 16.00 Julkonsert i Mjölby kyrka

Vill du ha kontakt med kören?

Vid årsmötet valdes för 2019 följande styrelse:

Ordförande: Birgitta Wigforss

Ledamot samt kassör: Göran Lidemalm

Ledamot: Gustav Steen

Ledamot: Jannike Axelsson

Ledamot: Ola Kagebäck

Suppleant: Monica Wennerholm

Suppleant: Marianne Häll

Suppleant: Eva Pettersson

 

Con Spirito startades 1986 som Mjölby kammarkör, efter ett tag byttes namnet till det nuvarande. Con Spirito är latin och betyder "med ande" och vi vill med det spegla vår sång.

Vi är fyrstämmig kör med sopran, alt, tenor och basstämma.

Repertoaren är blandad och vi framför musical, gospel, 50-60 talsmusik samt självklart jul- vår- och sommarsånger.